Samleside koronainformasjon Skreia IL

Her har vi samlet relevant informasjon knyttet til kornasmitten og hvordan den har påvirket og påvirker Skreia IL. 

Lørdag 25. september kl 16.00 åpnet Norge opp. Det betyr at nasjonale tiltak fjernes, men at det lokalt kan bli satt inn tiltak ved behov. Det er dermed ingen krav til registrering og heller ingen krav til 1-meter og begresning i forhold til tiskuere osv.

2020-03-19
Vidarb

Tidslinje:

Onsdag 11 mars 2020 ble Skreiahallen stengt for all aktivitet frem til 26 mars (foreløpig). Dette forlenges senere til å gjelde på ubestemt tid. Hallene kan åpnes fra 11 mai.

Torsdag 12 mars 2020 stoppet Norges Fotballforbund all breddeaktivitet ut april.

Torsdag 12 mars 2020 fulgte Norges Idrettsforbund opp med å stanse all organisert idrett i norge. Skreia IL stoppet ALL sin aktivitet umiddelbart.

Søndag 15 mars 2020 kommer det innskjerping som medfører stans av ALL bruk av banene ute, altså ikke noe uorganisert bruk.

Onsdag 1 april 2020 kom det lettelser i forbud mot idrettsaktivitet fra Helsedirektoratet og NIF. Særforbund etablerer egne koronavettregler.

Torsdag 2 april 2020 åpnes det for organisert trening for bueskyttergruppa i henhold til regler fra særforbund og NIF

Tirsdag 7 april 2020 forlenges forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangemente som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern frem til 15 juni.

Tirsdag 14 april 2020 åpnes det for organisert fotballaktivitet på kunstgressbanen for våre egne lag

Fra uke 17-2020 åpnes det for organisert fysisk trening etter regler fra NHF og NIF for håndball på gressbanen ute.

Fra mandag 4 mai 2020 åpnes det for uorganisert trening utendørs i henhold til gjeldende smittevernregler.

Fra 11 mai 2020 justeres smittevernreglene

Torsdag 14 mai 2020 åpnes Skreiahallen for organisert trening i henhold til smittevernregler fra FHI, NIF og NHF.

Fra 1 juni 2020 åpner NFF opp for kontakttrening opp til 19 år.

Fra 1 august 2020 har barne og ungdomsfotballen lov til å spille kamper igjen.

Fra 12 oktober 2020 åpnes det for kontakttrening for håndball 2 divisjon og damer fotball.

Onsdag 25 november 2020 stenges all fritidsaktivitet for ungdomsskole og videregående skole fra 26 nov og ut uke 49

3 januar 2021 varsler regjeringen at all fritidsaktivitet innendørs utgår frem til og med 19 januar. Man kan trene utendørs forutsatt at man holder avstand.

Fra 20 januar 2021 kan de under 20 år igjen trene innendørs. De voksne må vente med trening innendørs, men kan trene ute med avstand.

Fra 16 april 2021 kan voksne over 20 år trene innendørs i grupper på inntil 10 stk med avstand.

Fra 18 mai kan lagene i fotball spille kamper mot lag fra egen kommune (gjelder de under 20 år).

Fra 27 mai kan inntil 20 personer over 20 år trene innendørs forutsatt 1 meters avstand. Antallet utendørs over 20 år økes til 30 personer i samme gruppe.

Fra 27 mai kan lagene i fotball (under 20 år) spille kamper mot lag fra nabokommuner forutsatt at kommunene er på samme tiltaksnivå.

Fra august 2021 er seriespillet i gang igjen også for seniorlagene i fotball. Håndball ser frem mot normal sesong og seriespill ses 21-22.

Lørdag 25. september kl 16.00 åpnet Norge opp igjen. Alle tiltak knyttet til idretten er dermed fjernet og vi er tilbake til normalen!

Hva betyr dette i praksis for våre ulike grener, aktive medlemmer og klubben generelt?

Bueskyting:

 • NM i Tønsberg 13-15 mars ble avlyst og forsøkt flyttet til november men også dette er avlyst. Skreia IL skulle hatt en delegasjon på 14 skyttere her.
 • Organisert trening stoppet fra 12 mars til 2 april. 
 • Skytteravgift 2020 sendes ut i juni.
 • Pr 7 mai er smittevernreglene justert:
 • Corona regler bueskyting fra 7 mai
 • Fra 7 mai forholder våre medlemmer i bueskyttergruppa seg til disse oppdaterte reglene og organiserer trening på Skreiaplassen og Skreia U-skole fra høsten forutsatt at det åpnes for dette.
 • Pr 6 januar 2021 trener ikke bueskytterne inne basert på tiltak som gjelder til og med 19 januar. Tiltak forlenget til medio mars.
 • Arve Mosand er fremdeles leder bueskyting etter årsmøte 11 mars. Mob: 48157812, mail: skreia@online.no
 • Pr 15 juni er status at bueskytterne trener utendørs. NM utendørs ble gjennomført 6-8 august.
 • 25. september åpnet Norge og aktivitet kan igjen normaliseres.

Volleyball:

 • Sesongen 2019/2020 er avsluttet og de siste kampene utgår.
 • Organisert trening tatt opp igjen pr 24 august basert på gjeldende coronavettregler fra særforbund.
 • Treningsavgift sesongen 19/20 sendes ut i mars 2020.
 • Pr 4 januar trener ikke volleyball basert på tiltak som gjelder frem til og med 19 januar. Tiltak forlenget til medio mars..
 • Ole Martin Sandberg er fremdeles leder volleyball etter årsmøte 11 mars. Mob: 41604306, mail: olems@hotmail.com
 • Volleyball er i trening inne fra medio april. 
 • Søknad om opprykk til 3 divisjon innvilget!
 • 25. september åpnet norge igjen og aktivitet kan igjen normaliseres.

Håndball:

 • Håndballsesongen 2019/2020 er avsluttet og alle gjennstående kamper utgår.
 • Håndballgruppa planlegger inn mot sesongen 2020/2021. Skreia IL er tilbudt plass i 2 divisjon kommende sesong og har takket ja til dette.
 • All organisert trening stoppet 12 mars. 
 • Fra uke 17 åpnes det for organisert lagstrening med fysisk innhold utendørs. Aktiviteten følger regler fra NIF og NHF.
 • Torsdag 14 mai åpnes Skreiahallen for organisert trening i henhold til smittevernregler fra FHI, NIF og NHF.
 • Lag som er påmeldt turneringer følger opp i forhold til avlysninger. Husk også info knyttet til eventuell refusjon av påmelding der hvor det blir avlyst.
 • Del 2 av treningsavgift sesongen 19/20 ble sendt medio februar. Klubben følger opp purringer.
 • Ingen felles avslutning for håndball i forbindelse med sesongen 19/20. Lagsavslutninger utgår.
 • Lov med trening med full kontakt opp til 19 år fra 1 juni forutsatt at coronaregler følges.
 • Fra 1 august kan lagene i klassene 6-19 år trene og spille kamper med full kontakt.
 • Fra 12 oktober kan 2 divisjon trener med full kontakt basert på egen protokoll. Kamper for 2 div fortsatt uvisst.
 • J14, J16 og spillere på senior som går videregående stopper aktivitet fra 26 nov og ut uke 49 etter pålegg fra kommuneoverlegen.
 • Fra 4 januar trener ikke håndball innendørs basert på tiltak som gjelder til og med 19 januar. Hallen stenges.
 • Fra 20 januar kan de under 20 år trene normalt inne igjen. De voksne må vente.
 • Fra 16 april kan voksne trene innendørs med avstand i grupper på inntil 10 personer.
 • Fra 27 mai kan inntill 20 personer over 20 år trene innendørs forutsatt 1 meters avstand.
 • Ny leder håndball etter årsmøte 11 mars 2020 er Ida Helene Balke Braastad. Mob: 99020579, mail: balke@advokatlk.no
 • 25. september åpnet Norge igjen og aktivitet normaliseres.

Fotball

 • Alle våre lag er påmeldt i sine respektive serier for sesongen 2020 basert på normalsesong.
 • 6 åringene (født 2014) får utsatt oppstartsmøte og påmelding til seriespill. Oppstart trening avholdt 29 juni.
 • Alle organsierte kamper stoppet ut april foreløpig.
 • Det ble åpnet for organisert lagstreninger 14 april.
 • Siste oppdaterte coronaregler pr 12 oktober (se egen sak)
 • Seriespillet ble utsatt. Senior bredde avlyst sesong.
 • Barne og ungdomsfotballen tilbake til normalen fra 1 august.
 • Fotballskole gjennomført 7-9 august.
 • Lag som er påmeldt turneringer følger opp dette i forhold til gjennomføring kontra avslysninger. Husk også info knyttet til refusjon av påmelding.
 • Nye påmeldinger til turneringer settes på vent! Vi må ha is i magen knyttet til dette og sjekke avbestillingsvilkår på påmeldingsavgift samt eventuelle deltakerkort.
 • Del 1 av treningsavgift for ungdomsfotballen (13-19 år) og seniorfotballen sendt ut i slutten av mars.
 • Del 1 av treningsavgiften for barnefotballen sendes ut medio mai. Merk at 6-7-8 årslagene i 2020 har gratis treningsavgift vedtatt på årsmøte 11 mars.
 • Lagene i ungdomsfotballen og spillere på senior som går på videregående stopper aktivitet fra 26 nov og ut uke 49 etter pålegg fra kommuneoverlegen.
 • Perioden 4-19 januar kan man trene utendørs forutsatt at man holder avstand!. Garderober kan ikke brukes i denne perioden.
 • Fra 20 januar kan man trene normalt utendørs for de under 20 år. De voksne må holde avstand.
 • Fra 18 mai åpnes det for kamper mot lag fra egen kommune for de under 20 år.
 • Fra 27 mai kan det spilles mot lag fra nabokommuner forutsatt samme tiltaksnivå i kommunene.
 • Del 1 av treningsavgift sendt ut i slutten av mai for alle lag bortsett fra 6-8 år som har gratis treningsavgift.
 • Seriespill for seniorlagene starter medio august 2021!
 • Ny leder fotball etter årsmøte 11 mars er Svein Nielsen. Mob: 47255136, mail: sveinniels@gmail.com
 • 25. september åpnet Norge igjen og aktivitet normaliseres.

Allidrett

 • Sesongen er avsluttet for allidrett pr 12 mars 2020.
 • Oppstart allidrett 2020/2021 blir uke 43.
 • Allidrett følger tiltakene som gjelder for bruk av hallen og planlegger oppstart igjen 18 januar 2021. Oppstart utsatt til 25 januar.
 • Startet opp igjen 25 januar og avslutter årets sesong mandag 22 mars.
 • Nytt opplegg planlegges for høsten 2021.
 • 25. september åpnet Norge igjen og aktiviteten normaliseres.

Økonomi

 • På kort sikt vil ikke Skreia IL bli merkbart rammet økonomisk av den situasjonen vi er i nå. Vi har i liten grad inntekter knyttet til større arrangementer, men vil selvsagt tape inntekter på kamparrangementer i håndball, fotball og dertil kiosksalg. Blir dette veldig langvarig er selvsagt de økonomiske konsekvensene større.
 • Alle treningsavgifter kreves inn som normalt enn så lenge selv om aktiviteten ble redusert spesielt i perioden 12 mars til 14 april. Vi håper og tror at alle ser viktigheten av å være solidariske og støtte opp rundt dette. Klubben trenger denne inntekten og det er en realitet at kostnadene får vi uansett med noen få unntak. Skreia IL har lave treningsavgifter og på årsmøte 11 mars ble det sågar vedtatt gratis treningsavgift for årsklassene 6-7-8 år. Dette gjelder da fotballsesongen 2020 og håndballsesongen 2020/2021! Dette er mulig takket være velvillige sponsorer som betaler denne avgiften.
 • Veldig mange har allerede betalt sitt medlemskap for 2020. Vi oppfordrer de som ikke har gjort dette til å fikse det snarest. Alle registrerte får påminnelse pr mail hver mandag. Får du ikke varsel ta kontakt med daglig leder.
 • Skreia IL har daglig leder ansatt i 50% stilling. Styret har besluttet å permittere daglig leder 50% fra 1 mai. Permitteringen avsluttes fra 3 august.
 • Det jobbes løpende med regnskap og klubbens generelle administrative drift. Samordnet rapportering til NIF og søknad kommunale midler er ivaretatt. Arbeidet med søknader fra stiftelser og fond intensiveres. Det søkes på krisepakker fra staten.
 • Klubben har i budsjett 2020 lagt til grunn 3 økonomiske tiltak som medlemmene skal ta del i. Dette er andeløpet, loddbok og julekalender. Klubben har sammen med Lions Østre Toten valgt å avlyse andeløpet 2020. Øvrige tiltak vurderes løpende med tanke på gjennomføring. Nye økonomiske tiltak vurderes.
 • Oktoberfesten 2020 er avlyst.
 • Både loddbok og julekalender 2020 ble gjennomført med bra resultat takket være stor innsats fra medlemmene.
 • Også i 2020 valgte klubben å ta med seg fyrverkerisalg som en kjærkommen inntekt. Dette selges via tillatelse hos Hveem Elektro og alt overskudd går uavkortet til Skreia iL!
 • Klubbavisen kom ut 23 desember 2020. Meget bra resultat og vi oppnådde budsjett på annonsesalget.
 • Årsregnskapet for 2020 ble gjort opp med ett overskudd på kr. 178.716,-
 • Andeløpet 2021 er avlyst.
 • Loddbok 2021 kommer medio august og julekalender 2021 ca 1 november.

Anlegget

 • Hallen ble stengt 12 mars. Torsdag 14 mai åpnet hallen igjen for organisert trening etter coronavettregler fra NHF.
 • Garderober er i utgangspunktet ikke tilgjengelig, men kan disponeres for toalettbesøk og fylling av flasker. Øvrig bruk avklares særskilt i henhold til regler for arrangement (kamper)!
 • Bueskytterarenaen ble åpnet for bruk fra 2 april forutsatt at det tas hensyn til regler fra NIF og Bueskytterforbundet (se eget punkt for bueskytterne)
 • Nødvendig vedlikehold utføres.
 • Nødvendig renhold utføres.
 • Banene ute var stengt for all bruk t.o.m 13 april.
 • Kunstgressbanen åpnet for organisert fotballtrening for egne lag fra tirsdag 14 april.
 • Gressbanen ute kan benyttes av håndball fra uke 17 til organisert fysisk lagstrening etter regler fra NIF og NHF.
 • Uteområdet åpnes for uorganisert trening fra mandag 4 mai
 • Hallen stenges i perioden 4-19 januar 2021
 • Hallen åpnet fra 20 januar i henhold til gjeldende nasjonale tiltak.
 • Investert i ny vanningsvogn til gressbanen juni 2021.
 • Fra 25. september er det ingen tiltak knyttet til arrangement.

Oppdatert 27. september 2021 kl 13.00

Kontaktpersoner:

Vidar Buflaten, daglig leder  95048620, mail: dagligleder@skreiail.no

Tom Bjerregård, styreleder  41414372, mail: tom.bjerregard@metallco.com

Tone Østerud, leder økonomi 41210382, mail: tone@fampost.no

 

 

 

 

 

 

Kalender

September
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket