Vidarb 2020-11-12 16:49:18

Medlemskap Skreia IL

Skreia Idrettslag har pr november 2020 ca 680 medlemmer. Av disse er ca 450 aktive i ulike idretter i Skreia IL. Vi har de siste årene opplevd vekst i medlemsmassen noe vi er veldig glade for. Ett idrettslag som er tuftet på frivillighet er helt avhengig av medlemmer som tar ett tak både på og utenfor banen. Skreia Il er kjent for stor dugnadsånd og positiv støtte fra lokalsamfunnet. 

Ønsker du å bli medlem så kan du lese deg opp i sidemenyen eller ta kontakt med daglig leder Vidar Buflaten på 95048620 eller mail: dagligleder@skreiail.no