Kontaktinformasjon

Ønsker du å bidra i klubben. Ta kontakt med en av oss :)

Klubbmail:  skreiail@gmail.com

Daglig leder:  Vidar Buflaten  mobil 95048620  mail: dagligleder@skreiail.no

Styreleder:  Tom Bjerregård  mobil 41414372  mail: tom.bjerregard@metallco.com