Fair Play-samtalen

I henhold til NFFs retningslinjer gjennomføres Fair Play-samtaler foran hver hjemmekamp. 

 

2016-08-31
Janicke

Fair Play-samtalen i barne- og ungdomsfotballen skal foregå slik, i henhold til NFFs retningslinjer. Se vedlagte PDF-er eller se NFFs nettsider fotball.no.