Rutiner for politiattest

Les om Skreia IL's rutiner for politiattest. Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer over 15 år som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

2016-08-22
Vidarb

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. 

Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen gjelder alle over 15 år. Dette inkluderer også alle dommere i håndball fra sesongen 2020-2021. I Skreia IL er det bestemt at kravet gjelder alle dommere tilknyttet Skreia IL uansett idrett.

Med mindreårige menes barn under 18 år.

Daglig leder har, sammen med de respektive grupper, ansvaret for politiattester i Skreia IL.

Hvordan søke

1. Last ned bekreftelse på formål og fyll inn dine personalia. Kontakt daglig leder Vidar Buflaten på 95048620 om noe er uklart.

Bekreftelse formål politiattest.pdf

2. Når du har fylt ut skjema på formålet fra Skreia IL: Gå til nettsiden https://www.politi.no/tjenester/politiattest

3. Gå til elektronisk søknad om politiattest - høyre sidemeny

4. Politiattest - Innlogging med ID porten; logg inn

5. Velg bank ID (er også andre valg)

6. Skriv fødselsnummer

7. Skriv engangskode

8. Skriv passord

9. Fyll inn kontaktinformasjon

10. Formål med attest: Kategori: frivillige organisasjoner

11. Formål: Frivillge organisasjoner

12. Legg ved bekreftelse på formål: Velg fil...dokumenter på PC (fra Skreia IL)

13. Klikk på; send søknad

14. Logg ut.

Politiet sender ferdig behandlet søknad til digipost eller som ordinær post til den søknaden gjelder for.

Den sendes ikke til Skreia IL

Framvisning:

Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til politiattestansvarlig i Skreia IL.

Vidar Buflaten 95048620

Skreia IL skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist for gjennomsyn.

Representanter fra klubben har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Fremvisning av gyldig politiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet, men idrettsforbundet har åpnet for en kort overgangsordning for de som har søkt, men enda ikke har fått framvist. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimun er 2 trenere/ledere tilstede på aktivitet.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politattest er gratis.

Personer som ikke har framvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattesten fornyes hvert 3 år.

Med vennlig hilsen

Skreia IL