Janicke 2016-08-21 12:22:02

Styret i Skreia

Leder: Gaute Glemmestad, mobil 99459267

Nestleder: Tom Bjerregård, mobil 41414372

Leder marked: Lars Braastad, mobil 93422697

Leder arrangement: Tone Østerud, mobil 41210382

Leder anlegg: Arild Buflaten, mobil 41206461

Leder fotball: Torje A. Sulland, 90776113

Leder håndball: Kim Roar Pedersen, mobil 96509977

Leder bueskyting: Arve Mosand, mobil 48157812

Leder volleyball: Ole Martin Sandberg, mobil 41604306

Varamedlem: Ida Helene Braastad Balke

 

Daglig leder: Vidar Buflaten, mobil 95 04 86 20

Klubbmail: skreiail@gmail.com

oppdatert 14 mars 2019