Janicke 2016-08-21 12:22:02

Styret i Skreia

Leder: Janicke Gonstad, mobil 93245261 t.o.m 1 august 2018 p.g.a ny jobb som daglig leder i fotballkretsen. Ny styreleder velges/konstitueres

Nestleder: Gaute Glemmestad, mobil 99459267

Leder marked: Torje A. Sulland, mobil 90776113

Leder arrangement: Tone Østerud, mobil 41210382

Leder anlegg: Arild Buflaten, mobil 41206461

Leder fotball: Laila H. Nilsen, mobil 95782480

Leder håndball: Kim Roar Pedersen, mobil 96509977

Leder bueskyting: Gøran Gjetmundsen, mobil 99512040

Leder volleyball: Fredrik Myhre, mobil 40076753

Varamedlem: Ida Helene Braastad Balke

 

Daglig leder: Vidar Buflaten, mobil 95 04 86 20

Klubbmail: skreiail@gmail.com

oppdatert 24 mars 2018