Skreiail 2016-08-21 12:22:02

Styret i Skreia

Leder: Tom Bjerregård, mobil 41414372

Nestleder: Gaute Glemmestad, mobil 99459267

Leder marked: Anders Aasen, mobil 92043500

Leder økonomi: Tone Østerud, mobil 41210382

Leder anlegg: Arild Buflaten, mobil 41206461

Leder fotball: Svein Nielsen, mobil 47255136

Leder håndball: Ida Helene Braastad Balke, mobil 99020579

Leder bueskyting: Arve Mosand, mobil 48157812

Leder volleyball: Ole Martin Sandberg, mobil 41604306

Varamedlem: Johanne Oppegaard Sulland, mobil 47285202

 

Daglig leder: Vidar Buflaten, mobil 95 04 86 20

Klubbmail: skreiail@gmail.com

oppdatert 19 april 2021