Janicke 2016-08-21 12:22:02

Styret i Skreia

Leder: Gaute Glemmestad, mobil 99459267, konstituert på styremøte 5 september 2018

Nestleder: oppgaver fordeles på styremedlemmer

Leder marked: Torje A. Sulland, mobil 90776113

Leder arrangement: Tone Østerud, mobil 41210382

Leder anlegg: Arild Buflaten, mobil 41206461

Leder fotball: Laila H. Nilsen, mobil 95782480

Leder håndball: Kim Roar Pedersen, mobil 96509977

Leder bueskyting: Arve Mosand, mobil 48157812, konstituert på styremøte 5 september 2018

Leder volleyball: Fredrik Myhre, mobil 40076753

Varamedlem: Ida Helene Braastad Balke

 

Daglig leder: Vidar Buflaten, mobil 95 04 86 20

Klubbmail: skreiail@gmail.com

oppdatert 11 oktober 2018