Janicke 2016-08-21 12:22:02

Styret i Skreia

Leder: Torje A. Sulland

Nestleder: Janicke Gonstad

Leder økonomi: Gaute Glemmestad

Leder arrangement: Tone Østerud

Leder anlegg: Arild Buflaten

Leder fotball: Laila H. Nilsen

Leder håndball: Ingrid Hjell

Leder bueskyting: Gøran Gjetmundsen

Leder volleyball: Fredrik Myhre

Varamedlem: Ida Helene Braastad Balke

 

Daglig leder: Vidar Buflaten, mobil 95048620

Klubbmail: skreiail@gmail.com

oppdatert 10 mars 2017