Våre medlemskap og betingelser

Aktivt medlemsskap: kr 300,-

Familiemedlemsskap: kr 600,-

Støttemedlemsskap: kr 200,-

 

Treningsavgifter fotball:

6 år   GRATIS
7 år   GRATIS
8 år   GRATIS
9 år   kr 1.400,-
10 år kr 1.600,-
11 år kr 1.800,-
12 år kr 1.900,-
13 år kr 2.500,-
14 år kr 2.800,-
15 år kr 2.900,-
16 år kr 3.000,-
Senior/G19 kr 3.200,-

 

Treningsavgifter håndball:

6 år   GRATIS
7 år   GRATIS
8 år   GRATIS
9 år   kr 1.400,-
10 år kr 1.600,-
11 år kr 1.800,-
12 år kr 1.900,-
14 år kr 2.900,-
16 år kr 3.100,-
18 år kr 3.500,-
senior kr 3.500,-

Treningsavgift bueskyting og volleyball:

T.o.m  14 år  kr 900,-
F.o.m 15 år    kr 1.500,-

Treningsavgift idrettsskolen:

Alle deltagere må tegne aktivt medlemsskap i Skreia IL

Pr april 2021

Kjøpsbetingelser

Generelt


De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Skreia Idrettslag org. 983 624 596, heretter kalt Skreia IL. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Skreia IL så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Kundedata oppbevares iht norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart.

Skreia IL org. 983 624 596, er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuelt produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelse til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har  fremkommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra beskrivelsen på siden, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Skreia IL, er ansvarlig for betaling av de ytelser Skreia IL eller deres samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises av uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Skreia IL's ledelse, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Skreia IL har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til ledelsen slik at ledelsen kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir høvelig/skriftlig melding innen rimelig tid etter at han oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

Skreia IL's ledelse skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av kunde, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med ledelsen, betaler ikke Skreia IL disse utgiftene.

 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Ekstraordinære forhold

Skreia IL er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Skreia IL godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Skreia IL's kontroll, og som kunden ikke med rumelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Skreia IL er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre taper er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra online tilbud administrasjon side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

Skreia IL har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

 

Endring i vilkårene

Skreia IL forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeure

Er ledelsen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når pratene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning  i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Skreia IL fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Kalender

September
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket