Skreiail 2018-06-07 14:35:52

Kap. 12 – Trygge rammer

Skreiail 2019-01-22 18:25:53

Publisering av bilder på nettet

Skreia IL er opptatt av å følge NIF sine regler vedrørende publisering av bilder og video av barn i idretten.

Se link til gjeldende regler og samtykkeskjema. Samtykke trenger ikke være skriftlig, men vi henstiller de som ønsker å reservere seg om å melde dette via skjema til klubben på mail: dagligleder@skreiail.no

NIF

samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf