Skreiail 2016-08-31 19:50:16

Vår visjon og målsettinger

Skreia ILs målsetning er å være et idrettslag hvor våre medlemmer kan finne noe mer enn bare idrett. Du skal kunne møte Skreia IL hver dag. I dette ligger at vi skal tilby mer enn bare idrettslige aktiviteter. Dette klarer vi gjennom å være en møteplass hvor glede, vennskap og trygghet står sentralt, sammen med sportslig utvikling. Skreia IL er et fleridrettslag som tar samfunnsrollen på alvor. 

Skreia IL skal tilrettelegge for idrett i et trygt og godt miljø. Vi skal gi lokalsamfunnet, spesielt barn og ungdom, et godt idrettslig tilbud og et stimulerende og godt sosialt miljø for både medlemmer, trenere og foreldre. Vi ønsker at våre medlemmer skal være kjent for glede og gode holdninger, både under konkurranse, trening og i andre sammenhenger. 

Visjon:

Flest mulig – lengst mulig – best mulig

Målsettinger: 

  • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
  • All idrettslig aktivitet i Skreia IL skal bygge på grunnverdier som:
  • idrettsglede gjennom mestring
  • Fellesskap gjennom utvikling sammen
  • Helse gjennom et helhetlig liv
  • Ærlighet gjennom synbare holdninger 

 

Glede 

Glede med idretten er vårt aller viktigste mål. Det gir idrettsglede i det å mestre og sammen ha det sosialt og gøy. Glede skal være en verdi som også er sentral for lagledere, trenere, foreldre og publikum. 

På trening og i kamp skal Skreia IL kjennetegnes av glade utøvere og tilhengere. Det skal fokuseres på sosialt samhold og trivsel. Derfor må både trenere, tillitsvalgte og foreldre være seg bevisst rollen som oppmuntrer og fremstår som en rollemodell slik at særlig de unge medlemmene føler at det er både morsomt og utfordrende å være med i SIL. Vi skal ikke vinne for enhver pris, og fair play skal alltid være første valg. Det viktigste for våre medlemmer skal være idrettsgleden. 

Vi tror også at det enkelte medlem føler økt glede ved læring og mestring av nye ferdigheter, og at man gjennom trening og deltakelse på stevner og kamper, vil oppleve en generell følelse av fysisk og psykisk glede. 

Utvikling

Skreia IL skal være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt. Vi skal legge til rette for utvikling både som lag/gruppe og som enkeltindivid. Vi mener idrettslig aktivitet påvirker positivt både den fysiske, psykiske og sosiale utvikling. SIL ønsker at medlemmene på barne- og ungdomstrinnet skal kombinere ferdighetsutvikling og fri kroppsutfoldelse, med en blanding av både konkurranse og lek. SIL skal også som organisasjon hele tiden være i utvikling, til beste for lokalsamfunnet. 

 Langsiktighet

For å nå Skreia ILs mål er det viktig å tenke langsiktig. I en klubb basert på frivillighet vil ting ta tid. Ved å velge enkle og raske løsninger kan man miste den langsiktige utviklingen. Vi skal derfor legge vekt på planlegging og langsiktighet. Vi skal gjøre alt vi kan for å beholde barn og unge lengst mulig, gjerne til de er ferdige med videregående skole og enda lenger. I tillegg må vi legge til rette for å rekruttere nye trenere, ledere og tillitsvalgte, og sørge for at de nåværende blir lengst mulig. Skreia IL skal til enhver tid tilby kompetansehevende kurs og aktiviteter til alle i trener- og lederapparatet, enten i egen regi eller gjennom Idrettskrets og særforbund, slik at de kan føle seg trygge i sin viktige rolle i idrettslaget.

Gode holdninger

Vi ønsker et klubbmiljø med godt samhold som tar godt vare på medlemmene våre. Den enkelte skal oppleve et positivt og engasjerende samhold med øvrige klubbmedlemmer. For å få til dette er 

det nødvendig med gode holdninger. For å innarbeide gode holdninger er det nødvendig med klare regler. Vi skal ha en positiv innstilling, tape og vinne med verdighet og respektere med- og motspillere. Vi skal også vise god gammeldags folkeskikk. SIL vil at både styrerepresentanter, ledere, medlemmer, trenere og foreldre viser respekt for hverandre både i og utenfor Idrettslaget. Vi mener det er viktig å oppmuntre til samarbeid og hjelpsomhet på alle nivåer i Idrettslaget, og vi skal gjøre det vi har blitt enige om. Videre vil vi at medlemmene viser både ansvarlighet og selvdisiplin under trening og kamper/stevner. Gode holdninger innebærer mer enn å følge reglene. Det er en måte å tenke på. Med ærlig spill og god oppførsel vinner man alltid, uansett resultat. 

 

Kalender

Oktober
MTOTFLS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket