Skreiail 2016-08-21 11:23:58

God rekruttering!

Skreia Idrettslag arrangerer årlig idrettsskole for barn mellom 4 og 8 år. Dette er et aktivitetstilbud som skal gi barn et positivt og godt møte med ulike idretter, stimulere til aktiv lek og være en sosial møteplass. Barna møtes til idrettsskole en gang i uken fra oktober til mars.