Janicke 2017-10-22 22:11:00

Sportsplan håndball

Her er den nye sportsplanen for håndball. 

Janicke 2017-10-22 22:16:04

Rollebeskrivelser og organisering håndballgruppa

Dette er håndballgruppa, og slik er den organisert. 

Janicke 2016-08-31 20:11:57

Sportsplanen i Skreia IL håndball

Her er sportsplanen for håndball i Skreia IL. Dette er ikke et statisk dokument, men vil bli jobbet med kontinuerlig.