Skreiail 2016-08-21 10:42:16

Lange tradisjoner

I 1945 ble håndballgruppa startet, og denne hadde sitt utspring fra damegruppa. Interessen var stor, og damene ble hjulpet i gang av Alf Taralrud som hadde kunnskaper om trening. Mange 

treningskamper ble spilt den første høsten, mot lag fra Lena, Kapp, Kolbu, Dokka, Raufoss og Fremad. I mars 1946 ble håndballgruppa tatt opp i håndballkretsen.

Utover 1960-tallet hadde Skreia IL et av de beste håndballagene i kretsen. Damelaget ble kretsmestere for senior B i 1964, og  flere av spillerne deltok på kretslaget. Utover på 1960-tallet ble det satset sterkt, rekrutteringen tok seg opp og Skreia IL kunne stille lag i de aller fleste klassene. I 1967 ble damelaget kretsmestere i B-serien, og småpikene fulgte opp med samme bragd i sesongen 1971/72. Utover på 1980-tallet kom det til stadig flere lag, men det ble dyrere å drifte og den sportslige suksessen varierte. Det ble en milepæl for håndballen da Skreiahallen stod ferdig i 1990. Aktiviteten eksploderte og lagene fikk mer treningstid. 

Utover på 90-tallet ble rekrutteringen vanskeligere, og Skreia måtte søke samarbeid med andre klubber innen aldersbestemte klasser. Damelaget gjorde det imidlertid bra gjennom 90-årene og tok seg opp i 3. divisjon. Dette genererte ukentlig spalteplass i lokalavisene. Men i 2002 opphørte håndball på seniornivå i idrettslaget, fram til 2012, da tiltaksrike håndballveteraner på nytt startet damelag på Skreia. Nå kan idrettslaget skilte med damelag i både 3. og 4. divisjon! På jentesiden kan vi vise til andreplass i Peter Wessel-cup og deltagelse i Norden Cup, så håndballen blomstrer igjen i klubben.