Nyheter

- Felles for alle i Skreia IL er at når vi har bestemt oss for noe, så gjør vi det! sa Janicke Gonstad, nestleder i åpningstalen for den nye Skreiaplassen lørdag. Det ble en meget vellykket åpning. Skreia IL ble også kvalitetsklubb!

10.09.2016
- Janicke

I henhold til NFFs retningslinjer gjennomføres Fair Play-samtaler foran hver hjemmekamp. 

 

31.08.2016
- Janicke

Les om Skreia IL's rutiner for politiattest. Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer over 15 år som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

22.08.2016
- Vidarb