Info fotballakademier 2016/17

Her er info knyttet til våre ulike akademier sesongen 16/17. Vi har akademi for både 5-7 klasse og u-skolealder. Info er oppdatert pr 17 januar 2017.

2016-10-26
Vidarb

Det vil nå bli kjørt 2 akademier. Totenbankakademiet er kjent fra før og er for gutter og jenter i ungdomsskolealder. Dette kjøres 2 dager i uka (tirsdag og onsdag). I tillegg kommer nå juniorakademiet som er for gutter og jenter i 5-7 klasse. Dette kjøres på onsdager.

Begge akademier er åpne for alle som vil delta uavhengig av klubbtilhørighet. Det er ingen krav til ferdigheter. Dette er for de som ønsker et ekstratilbud uttover det som tilbys på lagsnivå. Øktene har fokus på å øke den fysiske aktiviteten og vektlegge utvikling av ferdigheter og holdninger gjennom kvalitet i treningsarbeidet. Deltakerne vil få individuell oppfølging. Mer detaljer rundt innhold/opplegg vil bli gitt fra instruktører. Akademiene kjøres ikke i vinterferien.

Totenbankakademiet: åpent for jenter og gutter født i 2001, 2002 og 2003.

Økter tirsdager kl 15.15 - 16.45 i Skreiahallen (fra desember)

Økter onsdager kl 15.15 - 16.45 i gymsal Skreia U-skole f.o.m 18 januar (endret fra 18 januar grunnet færre deltagere)

Pris for 2 dager = 950,- pr mnd        Pris for 1 dag = 550,- pr mnd.

Søsken nr 1 = 25 % rabatt    Søsken nr 2 = 50% rabatt

Hovedinstruktør: Thormod Haugen

Første økt er tirsdag 1 november.

 

Juniorakademiet: åpent for jenter og gutter født i 2004, 2005 og 2006.

Økter onsdager kl 15.15 - 16.45 i Skreiahallen f.o.m 14 des.

Pris for 1 dag = 550,- pr mnd

Søsken nr 1 = 25 % rabatt   Søsken nr 2 = 50 % rabatt

Hovedinstruktør: Hans Rognlien

Instruktør: Simen Fodstad

Første økt er onsdag 2 november.

 

Generell info for begge akademier.

Påmelding:

Via mail til skreiail@gmail.com eller pr tlf til Vidar Buflaten (95048620). Det er løpende påmelding. Plassen kan sies opp med 1 mnd oppsigelse. I november kan plassen sies opp uten oppsigelsestid, men påbegynt måned belastes økonomisk etter avtale. Ved påmelding ønskes navn, antall dager (Totenbankakademiet), fødselsdato, mobil foresatt(e), mailadresse (for info/fakturaer) og navn på foresatt(e).

Mat/ankomst/garderober:

Frukt ved ankomst Skreiaplassen/U-skole. Det er folk tilstede og åpent på sportshytta på Skreia fra kl 14.00. Her kan man i tillegg til litt frukt og eventuelt medbragt mat få unna lekser og slappe av. Servering av mat/drikke i etterkant av økt. Hver enkelt kan ta med egen mat etter ønske/behov. Deltakere har tilgang til garderober ved ankomst. Mat (forenklet servering) serveres på u-skolen i etterkant.

Klær:

Deltakere vil få utlevert treningstøy utifra tilgjengelighet fra Adidas/eget lager. Treningstøyet beholdes av deltakerne. Grunnet overgang til nye modeller vil det måtte påregnes noe ventetid på treningstøy i oppstart. De som tidligere har deltatt på Totenbankakademiet benytter tøy de har fått utlevert.

Transportbehov: 

Det tas høyde for at deltakere fra Skreia U-skole kommer seg til Skreiaplassen på egenhånd tirsdager. Deltakere fra Stange skole og Totenvika skole kan benytte rutebusser. Deltakere må hentes på Skreiaplassen/U-skolen etter endt økt. Forventet ferdigspist ca kl 17.00.

Økonomi:

Akademiene betales i henhold til utsendt faktura pr mail. Ønskes det faktura pr post så si fra ved påmelding. Akademiene har egen konto: 2050.25.23458.

Instruktører:

Thormod Haugen og Hans Rognlien er ansvarlige instruktører for hvert sitt akademi. Utvides med flere ved behov.

Administrasjon:

Akademiene administreres av Vidar Buflaten. Kontaktinfo: mobil 95048620, mail  vidbuflaten@hotmail.com