Kompetanseheving av trenere

De siste ukene har det vært bra med påfyll for hvordan en treningsøkt kan legges opp. Først barnefotballkveld, deretter grasrottrener del 1. Kretsen har stilt med instruktører som har bred trenererfaring som har gitt motivasjon og inspirasjon.

2017-05-21
Janicke

Indre Østland Fotballkrets stilte med kursledere under barnefotballkvelden og grasrottrener del 1. Begge kursene er holdt på Skreiaplassen de siste ukene. Deltagere fra de ulike klubbene i distriktet har fått faglig påfyll. Frode Sørbye, kursleder ved grasrottrener del , hadde mange gode ideer og tips som kan overføres til Skreia fotball. Stikkord som tydelighet, mestring og øvelser som favner alle kan være en utfordring, men med et felles kompetanseløft er det lettere å få til noe sammen.

Del 2 av Grasrottreneren er tenkt gjennomført til høsten. Spesielt morsomt er det at flere A-lagsspillere (Per Johan, Christian, Martin, Jon Martin og Odd Eirik) sammen med yngre spillere (Sander og Jesper) deltok på grasrottrener del 1, og dermed kan de  bidra inn mot fotballskolen og ellers være forbilder på treninger på yngres av og til.

Slike kurs skaper også et fellesskap som er viktig for Skreia IL.

– Det er veldig morsomt å være leder for Skreia fotball med så mange positive frivillige trenere. G10, G11 og G12, samt J11 stilte opp som markører under praksisøktene og samtlige lag fikk positiv tilbakemelding fra instruktørene. Det er jo en klar tilbakemelding på at trenerne gjør en flott jobb. Lykke til vider med vårsesongen, sier Laila Hatlelid Nilsen, leder i Skreia fotball.