Vidarb 2016-10-26 20:42:22

Treningsavgifter fotballsesongen 2019

Satser vedtatt på siste ordinære årsmøte 7 mars 2019. Like satser for jenter og gutter.

Senior/G19  3.200,-

16 år  kr 3.000,-

15 år  kr 2900,-

14 år  kr 2.800,-

13 år  kr 2.500,-

12 år  kr 1.900,-

11 år  kr 1.800,-

10 år  kr 1.600,-

9 år  kr 1.400,-

8 år  kr 1.100,-

7 år  kr 950,-

6 år  kr 650,-