Vidarb 2016-08-31 10:52:03

Kvalitetsprogrammet i fotball

Her er det omfattende kvalitetsprogrammet i Skreia IL fotball. Alle trenere og lagledere bør sette seg godt inn i dette. Programmet er i henhold til NFFs retningslinjer, og er utarbeidet og forankret på flere trenerforum.